INNOCAP 2021 YILI KALİTE HEDEFLERİ

IN-01

 • YGG toplantılarının yılda 1 kez ve zamanında yapılması
 • YGG toplantısında alınan kararların%100 oranda gerçekleştirilmesi

IN-02

 • Eğitim ve bakım-onarım planlarına%100 uymak
 • Eğitim taleplerinin%80 karşılanması
 • Arızaların%100 zamanında giderilmesi

IN-03

 • Mevcut müşteri sayısını%15 artırmak
 • Müşteri şikâyetlerini yılda azami 5 düzeyinde tutmak
 • Mevcut müşterilere yılda en az 1 kez memnuniyet anketi yapmak
 • Sipariş terminlerine%95 uymak
 • Memnuniyet oranını%95 seviyelerine çıkarmak
 • Verilen tekliflerin gerçekleşme oranını%70 lere çıkarmak.

IN-04

 • Satın alma taleplerindeki başarıyı arttırarak iade ürün oranını%2 lere düşürmek
 • Satın almada tedarikçileri iyi değerlendirerek zamanında malzeme teslimlerini%85 oranında sağlamak
 • Sürekli çalışılan tedarikçilerle gerektiğinde işbirliği içinde olup 70 puan üzerinde değerlendirme sonucu alan tedarikçileri% 95 oranında sağlamak

IN-05

 • Uygun olmayan ürün oranını% 2 lerde tutmak
 • Zamanında üretimi%95 oranında gerçekleştirmek
 • Depo sayımını yıl içinde her ay gerçekleştirmek.
 • Fire ürün oranını% 2 de tutmak

IN-06

 • Kalite kontrolü dikkatli yaparak tekrarlanan analizleri%2 de tutmak
 • Girdi kontrolü her aşamada% 100 sağlamak

IN-07

 • İç tetkik planlarına en az% 95 oranında uymak
 • Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin (DÖF) takiplerini ve zamanında kapatmaları% 95 gerçekleştirmek